1

【堅離地傾・沈旭暉 088 🇹🇼】台灣數位外交協會郭家佑:台灣青年如何參與國際?

堅離地球 · 沈旭暉 | 時政類 | Mar 13, 2021

此影片謄本由燕子生命製作

沈旭暉:大家好,現在還在台北,旁邊這位美女是家佑,家佑是台灣做一些香港不可能做的東西。你是數位外交的...你是這個基金會還是怎麼樣?

郭家佑:我們是數位外交協會,還沒有到基金會,基金會太大了我們還小小的。

(數位外交協會:台灣數位外交協會是一個致力於推動參與式外交思維的非牟利組織,以實質參與和社群在地化的方式去提升台灣在國際的影響力)

沈旭暉:因為我們在香港基本上沒有這一種團體,因為大家的體制很不一樣,所以希望了解一下你們在這個範疇,怎麼樣用民間的角度去處理你們現在研究的範圍呢?

下載檔案

下載檔案

1

1

營運經費相當貧乏,敬請體諒我們投放少量Google Ads!

1

郭家佑:好,就是台灣數位外交協會其實我們就是一個盡量在把台灣推向國際媒體,還有想辦法讓國外的網絡上面的民眾來討論台灣的一個非牟利組織。那我們在做的事情其實非常多元,因為我們覺得Digital diplomacy是一個技術,就是它其實是可以被應用到各種不同的主題上面,所以很多時候像台灣有些單位要出國辦活動,或是說有一些東西想要對國外做宣傳的時候,我們就會去幫忙,向國外的,不管是媒體還是社群媒體,我們都會幫忙去做推廣。

沈旭暉:這不是應該外交部做的工作,為甚麼要你們做?

郭家佑:他們也有在做,只是我們再多推一點。

沈旭暉:所以通常你們日常工作具體是做甚麼呢?

郭家佑:我們日常的工作比較具體應該就是說,我們常常會拜訪很多在台灣的外國組織,去了解說他們有沒有甚麼向台灣人去推廣他們文化的需求,然後或是台灣這邊的單位有沒有甚麼要跟外國推廣的事情,我們平時就是在做組織的拜訪,然後平常的話也會在網絡上面去看一些說別的國家的社交媒體發生甚麼事情,有沒有我們可以參與的東西。

沈旭暉:所以在民間的角度,其實還是那個問題,為甚麼外交部不把你們的工作納入他們的範圍呢?

郭家佑:那讓他們把這樣的工作納入他們的範圍內就是我們的工作,就是我們常常會,有時候會去跟他們做提案,就我們可能想到一個有趣的活動,或者說想到一個政策可能這樣子的話會有助於民間跟官方的結合,那我們會去做提案。

1

1

沈旭暉:有沒有一些成功的案例,在近來有比較明顯的成果,可以介紹一下嗎?

郭家佑:去年的話,在十月中的時候我們有辦過一個中南美洲的拉丁美洲足球賽,那這個拉丁美洲足球賽我們是在台灣舉辦,然後當時大概來了一千多個拉丁美洲人,然後三千多個台灣人。那這個活動一開始的時候,其實在台灣的拉丁美洲人他們每年都會辦這個活動,而都是小小地舉辦。那我們去年就發現說他們每年都會辦這樣的東西。其實對台灣的外交來說是一個很大的機會,因為台灣的15個邦交國裏面有九個是來自中南美洲。

那這些來自中南美洲的人又很喜歡踢足球,足球賽對他們來說是跟吃飯一樣重要的事情。然後加上去年因為疫情的關係,他們在中南美洲不能辦足球賽,可是我們在台灣辦了一個這樣子的足球賽。那當地的媒體還有當地的民眾就非常的喜歡,所以我們不只在台灣辦一個四千人的足球賽。我們也把這個足球賽包裝,就是給中南美洲的媒體去做報導。所以去年辦完這個足球賽之後,大概有28家中南美洲當地的媒體有來做報導,就是想辦法把台灣盡量推向國際曝光。

(台灣數位外交協會與Copa America Taiwan於去年10月聯合舉辦「2020拉丁美洲足球與文化美食節Copa America Taiwan」,邀請了共13國的參賽隊伍,包括9個拉丁美洲的邦交國、法國、英國、西班牙及非洲邦交國史瓦帝尼。)

1

1

沈旭暉:同時你們也做一些網絡的外交是嗎?

郭家佑:網絡的外交,對,網絡的外交比方說奶茶聯盟。奶茶聯盟去年在亞洲很紅。

(奶茶聯盟起源於中泰的網絡罵戰,起初只由泰國、台灣和香港組成,用來反擊「小粉紅」和中共的大外宣。後來其他亞洲國家網民響應加入,組成了超過10國0反威權統治陣線。)

沈旭暉:那也是你們做的事嗎?

郭家佑:那不是我們做,我們是搭着人家的熱潮去做。因為去年在做奶茶聯盟的時候,因為本來奶茶聯盟只有泰國、還沒有馬來西亞,就只有泰國,然後台灣,然後香港,然後韓國。那時候印度的網友說他們也很想要加入奶茶聯盟,所以我們在印度的社交媒體裏面也有去推了一波。就是台灣跟印度拿着奶茶乾杯這樣子的圖片。

這個圖片我們是把蔡英文跟他們的總理莫迪都放進去,大家拿着奶茶在乾杯。然後這張圖片大概從去年五月到十月,大概有七千多個網友在轉發,印度的網友轉發。然後他們當地的媒體也有報導,會特別因為這樣子去討論台灣跟印度的關係。

沈旭暉:所以常說這一種工作有沒有很多中國大陸方面的壓力呢?

郭家佑:中國大陸方面的壓力嗎?我們可能還很小,所以還沒有遇過中國大陸方面的壓力。因為我們做的事情比較軟性,就是足球也沒甚麼好「壓力」的。然後或是我們做文化展覽,這些東西其實政治的意涵比較沒有那麼強。

1

1

沈旭暉:那你們跟FAPA他們的分工是怎麼樣?

(台灣人公共事務會Formosan Association for Public Affairs (FAPA)於1982年在美國洛杉磯成立,主要在美國進行遊說工作,宗旨為爭取台灣在國際間的支持,使台灣進入國際社會;促進台灣與美國的交流;爭取世界各地台灣人的權益和促進台灣的和平與安全。)

郭家佑:FAPA嗎?FAPA我們有接觸過一次。我們在2018年底的時候,我們有把台灣所有有在做民間外交的組織聯合起來。有做一個群眾募資,那FAPA是當時的其中一個。因為他們就是在美國那邊在做遊說工作的,所以他們也是其中的一個參與者。台灣其實有非常多的民間組織是在做這樣子的活動,不只是我們,有很多民間組織都有在做。

沈旭暉:從現在香港的角度,當然你們都是違反我們的港區國安法,可是從台灣的角度,其實你們政府為甚麼不給多點資源,去支持你們的工作呢?

郭家佑:我覺得大家還在一個框架裏面,就是大家還不知道有這麼多創新的做法,或者他們可能想要給補助,可是現在現有的政策裏面並沒有這樣的項目,所以他們就不知道怎樣補助。我覺得這也是未來他們可以改進的部份,就是可以慢慢地把國際交流這件事情,可以再多開一些項目出來。

沈旭暉:你們研究國際關係的朋友有沒有多一點出路?像你們的單位可以提供多少工作機會?

郭家佑:我們其實真的沒有甚麼工作機會,因為我們是一個很小的單位,我們現在才六個人。本來只有我一個,然後後來變三個,再變六個,就是我們這邊的工作機會真的不太多。

沈旭暉:那你們資源是從哪裏來的?

郭家佑:我們資源就是有時候幫其他的單位出國宣傳,就是在網絡上面做英文的宣傳,然後還有聯絡國外的組織。那這樣的話可以有一些收入,然後有時候我們也會幫台商做海外市場的調查或是幫他們拍廣告,這樣也會有收入。那再來就是捐款,捐款只是相對來說就是比較沒有那麼多。因為大家看我們常常在跑出國,就覺得你們好像很有錢,不一定要捐款給你們。可是我覺得這是要持續跟大家溝通的事情,因為做國際工作就是需要錢,所以募款的這一部份,我們還會持續地跟台灣的大眾來做溝通。

沈旭暉:那你們在網絡那上面工作有沒有會參與到其他國家內部情況的問題?像美國總統大選,很多台灣朋友都很關心,你們會怎樣處理這一種議題呢?

郭家佑:這一種的話我們有一個Facebook的fanpage,然後我們每個禮拜都有一個專欄叫推特觀察週記,因為推特他是歐美國家比較常用,其實非洲也蠻常用推特的,就是我們會在推特上面,去鎖定各國地區他們內部的一些社會議題,然後我們會把他做成摘要,做成infographic,來跟大家介紹現在在推特上面在流行這些事情,然後這個國家在談論這些議題。他們的政府做了甚麼樣的發言,然後他們網絡上的民眾做了甚麼樣的發言,網絡上面他們又是怎樣去行銷自己的社會議題。我們有一個專欄是在講這件事情,每個禮拜的國家地區都不一樣。

沈旭暉:要是很多網友對總統大選有很強烈的立場,你們會怎麼處理呢?

郭家佑:很強烈的立場嗎?就是講別國的社會議題的時候。

沈旭暉:比如說美國總統大選。

郭家佑:我們就是做一個客觀的報導,有點像是新聞媒體,就是把大家不同的立場,正方反方的立場,都放出來給大家看。

沈旭暉:所以到了最後的問題,一個簡單的結論:你覺得在台灣的角度,你要增加國際的存在,在未來還有哪一些大的方向可以做?現在有甚麼不足?

郭家佑:你說像外交的這個部份嗎?

沈旭暉:你們政府有甚麼可以改善的?

郭家佑:應該還蠻多可以改善的,就是我覺得大家會把外交工作定義成政府自己在做的事情,可是其實,比方說去看日本好了,日本的政府在做外交其實把民間團體也納入自己的夥伴,就是他們把民間團體當做去跟國外接觸的時候,其實你先派民間團體去,對方會比較願意接納你,然後也會跟你提供比較多的資訊,同事可能會有一些比較軟性的合作可以先開始,在可能還沒有任何關係的國家的時候,你要去跟他建立關係,你先讓民間團體去,可能是一種做法。

那台灣的話,比較習慣就是政府做政府的事情,然後民間做民間的事情,那其實我們會希望說政府跟民間可以有更多的合作,那有一個整體性的策略會比較容易進展。

沈旭暉:現在你們政府的外交部其實每年請多少人呢?

郭家佑:每年請多少人?應該蠻多的吧,我不知道他們每年請多少人。

沈旭暉:都是你們同學?

郭家佑:對,很多是我們同學,念社會科學的,念外交的,念政治的,很多都會去外交部工作。

沈旭暉:所以你會打算進去嗎?

郭家佑:目前還沒有這個打算,我在外面待得蠻開心的,做一些比較軟性的,比較有彈性的事情,比較開心。

沈旭暉:明白,反正這些機會是在台灣朋友身上才有的,我們就是從遠方觀察一下,看看不同朋友怎麼樣處理,現在香港是完全不一樣,大家也知道。

郭家佑:我們有在關注香港。

沈旭暉:所以大家也都好好再看看你們的努力吧,謝謝。

1

IMG_1410.PNG

在囚手足能夠接觸外間資訊的渠道寥寥可數,Youtube 機頂盒為每星期從 Youtube 上挑選不同種類的專題影片並製作成謄本、印刷成信件並寄到在囚手足手上的長期計劃。

你唔需要使用真實身份同披露自己地址就可以同手足做筆友喇!

立即登記成為筆友啦!話俾在囚手足知我哋無忘記佢!

其他最新謄本

https-::www.youtube.com:watch?v=TSJwMZvw

大叔的愛 EP2-浴室之初吻

ViuTV | 娛樂類

https-::www.youtube.com:watch?v=TSJwMZvw

大叔的愛 EP1-驚喜表白

ViuTV | 娛樂類

https-::www.youtube.com:watch?v=TSJwMZvw

調教你MIRROR EP1-調教2.0

ViuTV | 娛樂類

https-::www.youtube.com:watch?v=TSJwMZvw

試映劇場《拖延正是好東西》|試當真

試當真Trial & Error | 劇場類

https-::www.youtube.com:watch?v=TSJwMZvw

試映劇場《爆格爆出橋》|試當真

試當真Trial & Error | 劇場類

0